privacy

Wij snappen dat de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor u uitermate belangrijk is. Daarnaast begrijpen wij dat uw privacy ook uitermate belangrijk is. Van iedereen de website www.nocknockart.com bezoekt en gebruikt, respecteren en waarderen wij uw privacy. Wij nocknock art gebruiken alleen de persoonlijke gegevens zoals die is beschreven in ons privacy beleid, de persoonlijke gegevens die wij binnenkrijgen zullen alleen worden gebruikt op de manier waarop de wet dat toelaat.

Wij hebben geen controle op de manier waarop andere websites gegevens verzamelen. Het kan zo zijn dat onze website andere links bevatten naar andere websites, wij hebben geen controle over hoe deze andere websites uw gegevens verzamelen, gebruiken en hun privacy beleid in elkaar steekt. Daarom adviseren wij u om het privacybeleid van deze websites eerst te controleren voordat u hun van uw gegevens voorziet.

Wij adviseren u om ons Privacybeleid goed door te nemen zodat u deze begrijpt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) (de “GDPR”) en de Data Protection Act 2018 (gezamenlijk “de Data Protection Legislation”) vertaald als “alle informatie over een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator”.

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren. Het zijn gegevens zoals uw naam, uw contactgegevens, maar ook online gegevens zoals: elektronische locatiegegevens, identificatienummer en andere online-identificatiemiddelen. 

Uw rechten

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving, bezit u de volgende gegevens, deze zullen wij ten allen tijde streven te handhaven:

 • Recht om informatie te krijgen over onze manier van verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens.

In dit Privacybeleid zou alles moeten staan wat u moet weten omtrent het gebruik en verzameling van uw persoonlijke gegevens. Als u meer te weten wilt komen of extra vragen heeft, u altijd een email sturen naar: info@nocknockart.com

 • Het recht om toegang te krijgen van uw persoonsgegevens die wij bewaren. 
 • Het recht om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, zelf te wijzigen of te laten wijzigen als deze onjuist of onvolledig zijn. 
 • Het recht om de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen te verwijderen, ook het recht om te worden vergeten.
 • Het recht uw persoonsgegevens te beperken. 
 • Het recht om een klacht in te dienen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel / doelen. 
 • Het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven terug te trekken. 
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als u ons uw persoonsgegevens hebt gegeven, zullen deze geautomatiseerd worden verwerkt en bewaard in onze systemen, dit gaat gepaard met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst. U kunt ons een kopie van uw persoonsgegevens vragen om deze bij andere bedrijven her te gebruiken.  
 • Het recht tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Deze gegevens zullen wij niet op deze manier gebruiken 
 • Als u meer informatie wilt hebben over uw persoonsgegevens of uw rechten, neem dan contact op via; info@nocknockart.com
 • Zolang wij in bezit zijn van uw persoonsgegevens en er is iets veranderd, geef dit dan door via; info@nocknockart.com. Het is van belang dat deze persoonsgegevens moeten up-to-date worden gehouden.
 • Meer informatie over uw rechten kunt u ook verkrijgen bij het Information Commissioner’s Office of uw lokale Citizens Advice Bureau.
 • Het recht om een klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen bij Information Commissioner’s Office. Wij zouden graag eerst een kans willen krijgen om samen de problemen op te lossen, u kunt ons bereiken via; info@nocknockart.com
 • Persoonlijke data die wij verzamelen:

Naast de onderstaande persoonsgegevens, verzamelen wij verder geen persoonsgegevens van u. 

De site, www.nocknockart.com verzamelt autotmatisch informatie waaronder uw, IP-adres en het type browser die u gebruikt, daarnaast andere niet persoonlijke gegevens over uw computer of apparaat, bijvoorbeeld de versei van uw besturingssystemen en resolutie van u scherm.

Zodra u ons een e mail stuurt, kunnen wij alle informatie die u ons tijdens de e-mail geeft, verzamelen, zoals naam, e-mailadres, en andere informatie die in de e-mail staan. 

Wij zijn de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dit is voor de  toepassing van de  gegevensbeschermingswetgeving. 

De wettelijke basis onder de Gegevensbeschermingswetgeving die ons toestaat dergelijke informatie te gebruiken is artikel 6(1)(f) van de GDPR die ons toestaat persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, in dit geval, de goede werking en functionaliteit van onze site.

Gebruik van persoonlijke gegevens. 

De persoonsgegevens die wij verzamelen, zullen veilig verwerkt worden en opgeslagen. 

Deze zullen niet langer dan genoodzaakt worden opgeslagen voor de redenen waarbij we ze in eerste instantie verzamelen. Wij zullen te allen tijde voldoen aan onze verplichtingen en uw rechten waarborgen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij verzamelen (zoals beschreven hierboven) in het algemeen geen persoonsgegevens rechtstreeks van u, zodra u ons mailt  waarin uw persoonsgegevens staan, kunnen wij deze gebruiken voor het beantwoorden van uw mail. De technische gegevens (zoals hierboven wordt beschreven) zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze site en zullen niet worden gebruikt om u te identificeren. 

Wij zullen dan ook geen persoonsgegevens delen met derden voor andere doeleinden dan opslag op een mail en/of webhostingserver. 

De opslag van persoonsgegevens. 

Wij slaan uw persoonlijke gegevens alleen op binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”). De EER bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de Gegevensbeschermingswetgeving, de GDPR, en/of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

Delen van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die wij van u opslaan zullen wij voor geen enkel doel met derden delen, met uitzondering op de volgende redenen:

Zodra wij ons bedrijf delen of verkopen, overdragen of samenvoegen, kunnen wij uw persoonsgegevens die we hebben opgeslagen worden overgedragen aan een derde partij, deze zullen worden gebruikt op dezelfde manier waarop wij ze gebruiken, zoals hierboven vermeld in het Privacybeleid, door middel van communicatie. 

In bepaalde omstandigheden kan het zo zijn dat wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens die zijn opgeslagen, te delen als wij in een gerechtelijke procedure terecht komen of moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel krijgen of de instructies van een overheidsinstanties moeten volgen. 

Contact 

U kunt ons altijd contacten over uw persoonsgegevens en gegevensbescherming, dit kunt u doen via; info@nocknockart.com

Veranderingen aan dit Privacybeleid

Het kan zo zijn dat de wet verandert of dat er activiteiten wijzigen wat uw bescherming van persoonsgegevens beïnvloed. Wij kunnen daarom dit Privacybeleid wijzigen. Zodra dit privacybeleid wijzigt, word dit direct op de www.nocknockart.com geplaatst. Dan wordt u opnieuw gevraagd om de voorwaarden te accepteren rondom het Privacybeleid voordat u op de website komt. Wij adviseren dan ook dit privacybeleid, te blijven controleren zodat u op de hoogte blijft. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 21-03-2022.